Dialóg Campus Kiadó
Dialóg Eötvös Könyvesbolt
A Kiadóról | Szakvizsgázóknak | Sajtó/Média számára | Hírlevél | Könyves Extra | Rendezvényeink | VásárlásKereskedőknekSzerzőknekKapcsolatDóm Kiadó
 
Keresés
Google

Dialóg Campus Kiadó WWW
  Regisztráció» / Belépés»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dóm Médiaszerviz szolgáltatásai könyvtáraknak, e-könyvszolgáltatóknak a szerzői jogi jogkezelés területén. A részletekért kattintson.
Vásárlóink kérésére tájékoztatást adunk az utánvételes csomagok postaköltségéről.
Az interneten megrendelt csomagok kiküldéséről ügyfeleink a Magyar Posta Logisztikai Központjától sms-ben vagy e-mailben értesítést kapnak, attól függően, hogy melyik elérhetőség áll rendelkezésünkre. Az értesítés nem a kézbesítés pontos időpontjára vonatkozik, hanem arra, hogy várhatóan 1-2 munkanapon belül csomag érkezik az Ön részére, számítson rá, hogy kézbesíteni fogják. Az új szolgáltatás költségeit mi viseljük, reméljük ezzel is növelve vevőink elégedettségét.
Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy az általános üzleti feltételeink szerint, amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni könyvesboltjainkban, akkor a kedvezmény mértéke 20%! (A kedvezmény a Dialóg Campus Kiadó legtöbb könyvére érvényes, de ettől egyes esetekben eltérés lehet - a részleteket ld. a konkrét könyveknél.)
Kedves Megrendelőink!
Az Önök által megrendelt csomagok háznál történő kézbesítése során, - amennyiben első alkalommal az nem sikerült – a második kézbesítés előtt a Magyar Posta munkatársai telefonon egyeztetnek a címzettel a küldemény átvételének időpontjáról, hozzájárulva ezáltal a csomagok mielőbbi, sikeres célba juttatásához.
KEZDŐOLDAL > JOGTUDOMÁNY, JOGI TANKÖNYVEK > BÜNTETŐJOG, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

ALKOTMÁNYJOG    BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS, KRIMINALISZTIKA    BÜNTETŐJOG, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG    CSALÁDI JOG    DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK SOROZAT    EGYÉB JOGI KÖNYVEK    GAZDASÁGI JOG, PÉNZÜGYI JOG    JOG-ÁSZ KÁRTYÁK    JOGELMÉLET, JOGBÖLCSELET    JOGESETEK TÁRA    JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK    JOGSZOCIOLÓGIA    KÖZIGAZGATÁSI JOG    MÉDIAJOG, INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOG    MUNKAJOG    NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOG    POLGÁRI ELJÁRÁSJOG    POLGÁRI JOG    RÓMAI JOG, JOGTÖRTÉNET

JSZS: Büntető eljárásjog (2012) - 50% kedvezménnyel!
3400 Ft
db a kosárba
Herke Csongor művei ez még nincs a kosárban 
Herke Csongor:
JSZS: Büntető eljárásjog (2012) - 50% kedvezménnyel!A kötet negyedik, átdolgozott kiadása kéziratának lezárása: 2012. június 30.


A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez. A tananyag elsajátítását a áttekintő táblázatok és ellenőrző kérdések is segítik.

A könyv azonban nemcsak a jogi szakvizsgára, hanem a joghallgatók számára is segítséget nyújthat a büntető eljárásjog szigorlati vizsga sikeres teljesítéséhez. Éppen ezért minden fejezet végén megtalálhatók az alapvető és kiegészítő vizsgakérdések, amelyekhez megoldókulcs is tartozik.
  Ár: 3400 Ft  
  Megjelenés: 2012.10.2.
  Méret: 168 x 238 mm
  Terjedelem: 384 o.
  Kötés: kartonált
  ISBN: 9789639950849
  Tartalom:

Tartalomjegyzék

Előszó 9

Jogszabályok  11

Bírósági döntések       15

Büntető Jogegységi Határozatok       15

Büntető Kollégiumi Vélemények      15

Bírósági Döntések Tára          15

Eseti Döntések (BH-k)          15

Elvi Bírósági Határozatok (EBH-k)  16

I. A büntetőeljárásról általában          17

1.1.      A büntetőeljárás szakaszai     17

1.2.      A büntetőeljárás hatálya         20

1.3.      A büntetőeljárás alapelvei      21

1.3.1.   Az alapelvek csoportosítása   21

1.3.2.   A hivatalból való eljárás elve. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása     23

1.3.3.   Az eljárási feladatok megoszlása       25

1.3.4.   Az ártatlanság vélelme           28

1.3.5.   Az önvádra kötelezés tilalma             29

1.3.6.   A bírósági eljáráshoz való jog            30

1.3.7.   A védelem elve           31

1.3.8.   Az anyanyelvhasználat elve   32

1.3.9.   A jogorvoslati jog       33

II. A büntetőeljárás alanyai    35

2.1.      A hatóságok    35

2.1.1.   A nyomozó hatóságok           35

2.1.2.   Az ügyész       38

2.1.3.   A bíróság        40

2.1.4.   Az eljáró hatóság tagjainak kizárása 46

2.1.5.   Az eljáró hatóság tagjainak sajátos kötelezettségei   49

2.2.      A résztvevők   50

2.2.1.   A terhelt jogállása       50

2.2.2.   A védő            52

2.2.3.   A sértett. A magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél   57

2.2.4.   Az egyéb érdekeltek, a képviselők és a segítők        60

III. A bizonyítás és a bizonyítékok    62

3.1.      A bizonyításról és a bizonyítékokról általában          62

3.2.      A tanúvallomás           64

3.3.      A tanúvédelem           68

3.3.1.   A Be. tanúvédelemmel kapcsolatos rendelkezései    68

3.3.2.   A személyi védelem   71

3.3.3.   A Védelmi Program   73

3.4.      A szakértő jogállása és a szakvélemény         75

3.4.1.   A szakértő igénybevétele       75

3.4.2.   A szakértői vizsgálat és a szakvélemény       81

3.4.3.   A pártfogó felügyelői vélemény        83

3.5.      A terhelt vallomása     84

3.6.      A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat         86

3.7.      A bizonyítási eljárások           87

IV. A kényszerintézkedések   90

4.1.      A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések    90

4.1.1.   Az őrizetbe vétel        91

4.1.2.   Az előzetes letartóztatás        92

4.1.3.   A lakhelyelhagyási tilalom     101

4.1.4.   A házi őrizet   103

4.1.5.   A távoltartás   103

4.1.6.   Az ideiglenes kényszergyógykezelés 104

4.1.7.   Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására  106

4.1.8.   Az óvadék      106

4.2.      A személyi szabadságot nem korlátozó kényszerintézkedések        108

4.2.1.   A házkutatás   108

4.2.2.   A motozás       109

4.2.3.   A lefoglalás     110

4.2.4.   A számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés           113

4.2.5.   A zár alá vétel 114

4.2.6.   A biztosítási intézkedés         115

4.2.7.   Az eljárás rendjének biztosítása         116

4.2.7.1.            A rendbírság   116

4.2.7.2.            Az elővezetés 118

4.2.7.3.            A testi kényszer alkalmazása  119

V. A nyomozás           120

5.1.      Általános eljárási szabályok   120

5.1.1.   Az eljárási cselekmények fogalma, általános szabályai         120

5.1.2.   Az eljárási határidők és az igazolás   121

5.1.3.   A soron kívüli eljárás  122

5.1.4.   Az idézés és az értesítés. A mulasztás következményei        123

5.1.5.   Az iratok kezelésének és másolásának fő szabályai  125

5.1.6.   A megkeresések és intézkedések       128

5.1.7.   A körözés        129

5.1.8.   A bűnügyi nyilvántartás         130

5.1.9.   A rendőrség működésének általános szabályai         135

5.1.10. A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményei            138

5.2.      A nyomozás megkezdése       147

5.2.1.   A büntetőeljárás megindítása 147

5.2.2.   A feljelentés    148

5.2.3.   A feljelentés kiegészítése       149

5.2.4.   A magánindítvány előterjesztése       149

5.2.5.   A nyomozás elrendelése és a feljelentés elutasítása  150

5.3.      A nyomozás teljesítése           152

5.3.1.   A nyomozás határideje           152

5.3.2.   A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége           153

5.3.3.   Alakiságok a nyomozás során            153

5.3.4.   Jelenlét a nyomozás során      156

5.3.5.   A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés          156

5.4.      A nyomozás lezárása  160

5.4.1.   A nyomozás felfüggesztése   160

5.4.2.   A nyomozás megszüntetése   161

5.4.3.   A nyomozás befejezése          162

5.5.      Jogorvoslat a nyomozás során           162

5.6.      A nyomozási bíró eljárása      164

5.7.      A vádemelés   166

5.7.1.   Az ügyész feladatai a vádemelési javaslat beérkezését követően    166

5.7.2.   A közvetítői eljárás     169

5.7.3.   A vádirat         173

VI. Az elsőfokú bírósági eljárás         175

6.1.      A tárgyalás előkészítése         175

6.2.      A bírósági eljárás általános szabályai 181

6.3.      A tárgyalás menete     189

6.3.1.   A tárgyalás megnyitása          190

6.3.2.   A tárgyalás megkezdése         191

6.3.3.   A bizonyítás felvétele 192

6.3.4.   A perbeszédek            197

6.3.5.   A határozathozatal     198

6.3.6.   Az ügydöntő határozat kihirdetése   199

6.4.      Az elsőfokú ügydöntő határozatok   200

6.5.      A járulékos kérdések  203

6.6.      A nem ügydöntő végzések     206

VII. A perorvoslatok  209

7.1.      A másodfokú bírósági eljárás 210

7.1.1.   A fellebbezés  210

7.1.2.   A felülbírálat terjedelme        211

7.1.3.   A tényálláshoz kötöttség elve és a megalapozatlanság         213

7.1.4.   A súlyosítási tilalom   215

7.1.5.   A fellebbezés elintézésének alaki szabályai   220

7.1.6.   A másodfokú bírósági eljárási formák           221

7.1.7.   Az eljárási szabálysértések     224

7.2.      A harmadfokú bírósági eljárás           226

7.3.      A megismételt eljárás 230

7.4.      Kifogás a bírósági eljárás elhúzódása miatt   231

7.5.      A rendkívüli perorvoslatok    232

7.5.1.   A perújítás      232

7.5.2.   A felülvizsgálat          236

7.5.3.   A törvényességi jogorvoslat   242

7.5.4.   A jogegységi eljárás    243

7.5.5.   Alkotmányjogi Panasz           244

VIII. Sajátos eljárási formák  246

8.1.      A külön eljárások        246

8.1.1.   A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás   247

8.1.2.   A katonai büntetőeljárás        250

8.1.3.   A sértetti vádképviselet         253

8.1.3.1.            A magánvádas eljárás 254

8.1.3.2.            A pótmagánvádas eljárás       256

8.1.4.   A bíróság elé állítás    260

8.1.5.   A távollévő terhelttel szembeni eljárás          261

8.1.6.   A tárgyalásról lemondás         263

8.1.7.   A tárgyalás mellőzése 266

8.1.8.   A mentességi eljárás   268

8.1.9.   Kiemelt ügyekben való eljárás           269

8.2.      A különleges eljárások           270

8.2.1.   A kényszergyógykezelés felülvizsgálata       272

8.2.2.   A tárgyi eljárás           273

8.2.3.   A mentesítési eljárás   274

8.2.4.   A kártalanítás és a visszatérítés          275

8.2.5.   A biztosíték    277

8.2.6.   A halasztás      278

8.2.7.   A büntetés végrehajtása iránti intézkedés     280

8.2.8.   A kegyelmi eljárás      281

Iratminták       283

Nyomozás       283

Ügyészi szak   335

Elsőfokú bírósági eljárás        344

Másodfokú bírósági eljárás    357

Rendkívüli perorvoslatok       365

Külön és különleges eljárások            374

Budapest, Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Pécs, Dialóg Kaptár Könyvesbolt - HVG ORAC Referenciabolt
Pécs 7622, Universitas u. 2. (a Tudásközpont épületében)
TALÁLKOZZUNK A FACEBOOK-ON IS!
Dialóg Campus Kiadó

Reklámozd a saját oldaladat is
A kosár jelenleg üres

LEGÚJABB KÖNYVEINK
Kast, Verena
A léleknek idő kell

Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)
Kast, Verena
Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)

Balogh Ágnes
JSZS: Büntetőjog II. Különös rész. Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Megjelent!
Balogh Ágnes
Megjelent!

Török Melinda
Furfangos kísérletek - Ügyes kezek
Török Melinda

Fischer Ferenc
A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz

Megjelent!
Fischer Ferenc
Megjelent!

Albert Biesinger
Gyermekeink és a hit
Albert Biesinger
A DIALÓG LIFE újabb kötete jelent meg!

Tóth Mihály (szerk.)
Híres magyar perbeszédek

Újra kapható!
Tóth Mihály (szerk.)
Újra kapható!

Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
A büntető eljárásjog elmélete

Újra kapható!
Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
Újra kapható!

Makszin Imre
A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelent!
Makszin Imre
Megjelent!

Ganczer Mónika
Állampolgárság és államutódlás

Megjelent!
Ganczer Mónika
Megjelent!

Papp-Váry Árpád
A márkanév ereje – Szempontok a sikeres brandépítéshez

Megjelent!
Papp-Váry Árpád
Megjelent!

Világi Ildikó, Tarnawa István
Neurokémia

Megjelent!
Világi Ildikó, Tarnawa István
Megjelent!