Dialóg Campus Kiadó
Dialóg Eötvös Könyvesbolt
A Kiadóról | Szakvizsgázóknak | Sajtó/Média számára | Hírlevél | Könyves Extra | Rendezvényeink | VásárlásKereskedőknekSzerzőknekKapcsolatDóm Kiadó
 
Keresés
Google

Dialóg Campus Kiadó WWW
  Regisztráció» / Belépés»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dóm Médiaszerviz szolgáltatásai könyvtáraknak, e-könyvszolgáltatóknak a szerzői jogi jogkezelés területén. A részletekért kattintson.
Vásárlóink kérésére tájékoztatást adunk az utánvételes csomagok postaköltségéről.
Az interneten megrendelt csomagok kiküldéséről ügyfeleink a Magyar Posta Logisztikai Központjától sms-ben vagy e-mailben értesítést kapnak, attól függően, hogy melyik elérhetőség áll rendelkezésünkre. Az értesítés nem a kézbesítés pontos időpontjára vonatkozik, hanem arra, hogy várhatóan 1-2 munkanapon belül csomag érkezik az Ön részére, számítson rá, hogy kézbesíteni fogják. Az új szolgáltatás költségeit mi viseljük, reméljük ezzel is növelve vevőink elégedettségét.
Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy az általános üzleti feltételeink szerint, amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni könyvesboltjainkban, akkor a kedvezmény mértéke 20%! (A kedvezmény a Dialóg Campus Kiadó legtöbb könyvére érvényes, de ettől egyes esetekben eltérés lehet - a részleteket ld. a konkrét könyveknél.)
Kedves Megrendelőink!
Az Önök által megrendelt csomagok háznál történő kézbesítése során, - amennyiben első alkalommal az nem sikerült – a második kézbesítés előtt a Magyar Posta munkatársai telefonon egyeztetnek a címzettel a küldemény átvételének időpontjáról, hozzájárulva ezáltal a csomagok mielőbbi, sikeres célba juttatásához.
KEZDŐOLDAL > PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA, EGÉSZSÉGNEVELÉS
A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban (JATEPress Kiadó)
1246 Ft
db a kosárba
ez még nincs a kosárban 
:
A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban (JATEPress Kiadó)A kötet a deviancia fogalmi kereteit tartalmazó bevezető rész után három fő részre tagolható. Az első részben a devianciát mint társadalmi jelenséget magyarázó szociológiai elméletek kerülnek bemutatásra. Az anómia-elméletek, a kultúra és szubkultúra elméletek, a szimbolikus interakcionizmus, az ökológiai modell, a konfliktuselmélet, a differenciális asszociáció, a radikális kriminológia elmélete és a fenomenológiai megközelítés mind-mind sajátos szempontból közelít a deviáns jelenségek értelmezéséhez. A fejezetekből világosan kitűnik, hogy az adott elmélet pontosan mivel járult hozzá a deviancia szociológiai elméleti kereteinek megszilárdításához, de rávilágít az adott modell gyenge pontjaira és hiányosságaira is, amelyeket az elmélet megszületése után gyakran kritikákkal illették.
A könyv második része a részletes deviancia-tannak felel meg, amelyben az egyes devianciaformák kerülnek alapos ismertetésre. Az alkoholizmus, az öngyilkosság, a drogproblémák, a mentális zavarok és a bűnözés, mint 'klasszikus' deviáns jelenségek mellett sor kerül néhány sajátos deviancia bemutatására is, mint a graffiti világa és a homoszexualitás vagy a betegségek deviancia-elmélete, amely érinti napjaink egyik kiemelt kórállapota, az AIDS fenomenológiai elemzését is. A részletes devianciaformák bemutatása során - ahol csak lehetséges - a magyar társadalmi valóság bemutatására is törekedtünk, hiszen a deviáns jelenségek közül számos hazánkban igen magas előfordulású, mint például az öngyilkosság vagy az alkoholizmus.
A könyv harmadik része a megelőzés lehetőségeinek összefoglalása, s ezzel zárul a könyv, mintegy integrálva is az előző fejezeteket. Didaktikai célból külön választottuk az általános megelőzési alapelveket és a specifikus módszereket. Éppen ez a fejezet járulhat hozzá leginkább a klinikai szociológiai módszertan gazdagodásához és lehetséges gyakorlati alkalmazásához.
Szerző: Pikó Bettina [szerk.]
  Ár: 1246 Ft  
  Megjelenés: 2005.
  Méret: B/5
  Terjedelem: 198 o.
  Kötés: ragasztókötött
  ISBN:
  Tartalom:

A szerkesztő előszava

Pikó Bettina

A DEVIÁNS MAGATARTÁS ÉRTELMEZÉSI KERETEI A BIOPSZICHOSZOCIÁLIS ELMÉLET TÜKRÉBEN

   A deviancia meghatározása és értelmezése

   A devianciák oki háttere a biopszichoszociális modell tükrében

   Biológiai-genetikai tényezők szerepe

   Pszichikai tényezők szerepe

   Társadalom és deviancia

Piczil Márta

ANÓMIA-ELMÉLETEK

   Szemléletváltozás a deviáns viselkedések megítélésében

   Emile Durkheim anómia elmélete

   A durkheimi anómia jelentősége napjainkban

   Robert Merton anómia elmélete

   A mertoni anómia-elmélet kritikája

   A mertoni anómia jelentősége napjainkban

Paul D. Shapiro

A CHICAGÓI ISKOLA ÉS A DEVIANCIA ÖKOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

   A Chicagói Iskola

   Az ökölógiai megközelítés

   A koncentrikus zóna modell (The Concentric zone Model)

   Koncentrikus zónák

   A Szektor Modell (The Sectpr Model)

   Többgócú Modell ( The Multiple Nuclei Model)

   A Kulturális Átörökítés Elmélete (Cultural Transmission Theory)

   Az ökológiai modell kritikája

   Kortárs gondolatok az ökológia megközelítésről

Piczil Márta

KULTÚRA ÉS SZUBKULTÚRA ELMÉLETEK

   Fogalmi keretek, a szociológiai megközelítés lehetőségei

   Ifjúsági szubkultúra kutatások a nemzetközi irodalomban

   A klasszikus hullám eredményei

   Szubkultúrák, ifjúsági devianciák Magyarországon

   Kezelés vagy szolgáltatás? A megoldás lehetőségei

Piczil Márta

A SZIMBOLIKUS INTERAKCIONIZMUSDEVIANCIA ELMÉLETE

   A címke eredete - Ki ítél?

   Az elmélet kialakulásának előzményei

   Kívülállók - A deviáns életút kialakulása

   Az elmélet értékelése

Piczil Márta

EGYÉB, DEVIANCIÁT MAGYARÁZÓ ELMÉLETEK

   A differenciális asszociáció elmélete

   A konfliktus modell

   A radikális kriminológia elmélete

   Fenomenológiai megközelítés

Piczil Márta

BŰNÖZÉS MINT DEVIANCIA

   Fogalmi meghatározások, mérési módszerek

   A bűnözés jelzőszámainak alakulása Magyarországon

Pikó Bettina

A MENTÁLIS ZAVAROK SZOCIOLÓGIÁJA

   A mentális betegségek szociológiai értelmezésének modelljei

   Pszichiátriai epidemiológia

   A pszichiátriai intézmények szociológiája

Pikó Bettina

AZ ÖNGYILKOSSÁG SZOCIOLÓGIÁJA

   Az öngyilkosság definíciója

   Az öngyilkosság mint társadalmi tény

   Az öngyilkosság előfordulását befolyásoló szociodemográfiai jellemzők és egyéb kockázatot növelő tényezők

   A magyarországi öngyilkossági gyakoriság sajátosságai

   Öngyilkosság és kultúra

Pikó Bettina

A DROGFOGYASZTÁS MINT DEVIANCIA

   A drog jelentése és a drogfogyasztás deviancia jellege

   Drog-epidemiológia

   Kultúra, szubkultúrák és a drog (A drog mint szimbólum)

Pikó Bettina

AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS AZ ALKOHOLIZMUS SZOCIOLÓGIÁJA

   Az alkohol mint drog

   Az alkoholfogyasztás és alkoholizmus társadalom-statisztikája

   Az alkoholizmus mint deviancia

   Alkoholizmus és kultúra: az alkohol mint szimbólum

Pikó Bettina

A BETEGSÉG MINT DEVIANCIA: A RÁK, a FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ AIDS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

   A deviancia értelmezése a betegségfolyamatokban

   Betegség és stigmatizáció

   A betegség mint metafóra: fenomenológiai megközelítés

   Korunk betegsége, az AIDS mint deviancia

Rácz Attila Endre

GRAFFITI: DEVIANCIA ÉS MŰVÉSZET

   Graffiti mint deviancia

   A szubkultúra-vizsgálatok alapvető módszertani problémája

   Graffiti

   Művészettől a devianciáig

   Társadalmi reakció a graffitis szubkultúra világára

   A graffiti mint deviáns karrier

Takács Judit

HOMOSZEXUALITÁS: DEVIANCIA?

   Az emberi jogi megközelítés

   A medikalzált modell

   A társadalmi konstrukciós modell

Buda Béla

A MEGELŐZÉS ÉS EGÉSZSÉGPROMÓCIO ÁLTALÁNOS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN

   Történeti előzmények

   Fogalomelemzés

   A mai felfogás

   A deviáns viselkedésformák visszaszorítása

   A megelőzés általános lehetőségei

   Az általános megelőzés dilemmái

Bida Béla

A SPECIFIKUS MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI A DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁKBAN

   Pszichiátriai megbetegedések

   Öngyilkosság

   Alkoholbúzus és alkoholizmus

   Drogmegelőzés

   Bűnözés

   Epilógus

A szerzők

Budapest, Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Pécs, Dialóg Kaptár Könyvesbolt - HVG ORAC Referenciabolt
Pécs 7622, Universitas u. 2. (a Tudásközpont épületében)
TALÁLKOZZUNK A FACEBOOK-ON IS!
Dialóg Campus Kiadó

Reklámozd a saját oldaladat is
A kosár jelenleg üres

LEGÚJABB KÖNYVEINK
Kast, Verena
A léleknek idő kell

Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)
Kast, Verena
Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)

Balogh Ágnes
JSZS: Büntetőjog II. Különös rész. Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Megjelent!
Balogh Ágnes
Megjelent!

Török Melinda
Furfangos kísérletek - Ügyes kezek
Török Melinda

Fischer Ferenc
A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz

Megjelent!
Fischer Ferenc
Megjelent!

Albert Biesinger
Gyermekeink és a hit
Albert Biesinger
A DIALÓG LIFE újabb kötete jelent meg!

Tóth Mihály (szerk.)
Híres magyar perbeszédek

Újra kapható!
Tóth Mihály (szerk.)
Újra kapható!

Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
A büntető eljárásjog elmélete

Újra kapható!
Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
Újra kapható!

Makszin Imre
A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelent!
Makszin Imre
Megjelent!

Ganczer Mónika
Állampolgárság és államutódlás

Megjelent!
Ganczer Mónika
Megjelent!

Papp-Váry Árpád
A márkanév ereje – Szempontok a sikeres brandépítéshez

Megjelent!
Papp-Váry Árpád
Megjelent!

Világi Ildikó, Tarnawa István
Neurokémia

Megjelent!
Világi Ildikó, Tarnawa István
Megjelent!