Dialóg Campus Kiadó
Dialóg Eötvös Könyvesbolt
A Kiadóról | Szakvizsgázóknak | Sajtó/Média számára | Hírlevél | Könyves Extra | Rendezvényeink | VásárlásKereskedőknekSzerzőknekKapcsolatDóm Kiadó
 
Keresés
Google

Dialóg Campus Kiadó WWW
  Regisztráció» / Belépés»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dóm Médiaszerviz szolgáltatásai könyvtáraknak, e-könyvszolgáltatóknak a szerzői jogi jogkezelés területén. A részletekért kattintson.
Vásárlóink kérésére tájékoztatást adunk az utánvételes csomagok postaköltségéről.
Az interneten megrendelt csomagok kiküldéséről ügyfeleink a Magyar Posta Logisztikai Központjától sms-ben vagy e-mailben értesítést kapnak, attól függően, hogy melyik elérhetőség áll rendelkezésünkre. Az értesítés nem a kézbesítés pontos időpontjára vonatkozik, hanem arra, hogy várhatóan 1-2 munkanapon belül csomag érkezik az Ön részére, számítson rá, hogy kézbesíteni fogják. Az új szolgáltatás költségeit mi viseljük, reméljük ezzel is növelve vevőink elégedettségét.
Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy az általános üzleti feltételeink szerint, amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni könyvesboltjainkban, akkor a kedvezmény mértéke 20%! (A kedvezmény a Dialóg Campus Kiadó legtöbb könyvére érvényes, de ettől egyes esetekben eltérés lehet - a részleteket ld. a konkrét könyveknél.)
Kedves Megrendelőink!
Az Önök által megrendelt csomagok háznál történő kézbesítése során, - amennyiben első alkalommal az nem sikerült – a második kézbesítés előtt a Magyar Posta munkatársai telefonon egyeztetnek a címzettel a küldemény átvételének időpontjáról, hozzájárulva ezáltal a csomagok mielőbbi, sikeres célba juttatásához.
KEZDŐOLDAL > EURÓPAI UNIÓ
Kérem válasszon az alábbiak közül:     ÖSSZES LISTÁZÁSA EGY LAPON

EURÓPAI UNIÓS SZAKKÖNYVEK SOROZAT

Bóka Éva:
Az európai föderalizmus alternatívája Közép-Európában 1849–1945
A könyv a demokratikus jogállam-szervezési, a föderációelméleti, a nemzetközi jogi, az emberi jogi és az önrendelkezési jogi gondolkodás fejlődését mutatja be a 19. század második felében és a 20. század első felében Közép-Európában.

2480 Ft

Internetes ár:
1810 Ft


Krämer, Ludwig:
Az Európai Unió környezeti joga
A kötet az EU környezeti politikája és joga kialakulásának és fejlődésének, nemzetközi szerepének, a tagállamok politikájára és jogára gyakorolt hatásának egyedülálló elemzését nyújtja.

Nélkülözhetetlen szakirodalom mindazon gyakorlati és elméleti szakemberek számára, akik munkájuk során akár az EU, akár a nemzeti környezeti politikával és joggal érintkezésbe kerülnek, ideértve a politikai döntéshozókat, jogalkotókat és jogalkalmazókat, gazdasági vagy más, környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket.

6980 Ft

Internetes ár:
5095 Ft


:
A fölemelkedő Európa (Akadémiai Kiadó)
Ez a könyv az elmúlt két évtized fejlődésének áttekintésével arra a kérdésre keresi a választ, hogy a szocializmus örökségét maguk mögött tudó országok csoportjából melyek azok, amelyek a fölemelkedő, és melyek amelyek a hanyatló nemzetek sorába kerülnek, és miért.
Szerző: Csaba László

5850 Ft
:
A huszonötök Európái (Osiris Kiadó)
A kötet az egyes tagállamok nézőpontjából mutatja be az integrációs folyamat, a csatlakozás jellemző történetét, az integrációs döntéshozatal belső intézményeit, a tagállami érdekeket és ellenérdekeket, az érzékeny szakpolitikai területeket, nem kevésbé a tényt, hogy a tagság miként módosított az egyes tagállamok belső és külső politikáján. A kötet egyúttal huszonöt ország bemutatkozása is. A zárófejezet statisztikái, táblái az összehasonlító eligazodást segítik. A szerzők akadémiai, illetve tudományos intézetek, valamint a külügyminisztérium neves szakértői.
Szerző: Kiss J. László

5500 Ft
:
A magyar alkotmányjog Európai Uniós forrásai / Szöveggyűjtemény (Osiris Kiadó)
A kötet az alkotmányjog új szemléletű oktatását segíti, amelyben már egyenrangú szerepet kap az uniós joganyag is. A Magyar Köztársaság európai uniós csatlakozása a teljes jogrendszert - különösképpen a magyar alkotmányjogot - alapjaiban érinti.
Dezső Márta - Vincze Attila (szerk.)

4500 Ft
:
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai (HVG-ORAC Kiadó)
INTERNATIONAL SOURCES OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITY RIGHTS
LES SOURCES INTERNATIONALES DES DROITS DES MINORITÉS NATIONALES ET ETHNIQUES

A dokumentumgyűjtemény első alkalommal három nyelven (magyar, angol és francia) gyűjti össze az ENSZ, az Európa Tanács, az EBESZ és az EU kisebbségi jogi szempontból legfontosabb dokumentumait.

4500 Ft
:
A nemzeti parlamentek és az Európai Unió (Osiris Kiadó)
A kötet sajátos, parlamenti szemüvegen keresztül mutatja be az Európai Uniót, s értelmez olyan fogalmakat, mint szuverenitás, demokrácia, legitimitás, a Római Szerződéstől az Európai Unió alkotmányos szerződésének tervezetéig.
Szerző: Győry Enikő

4200 Ft
:
Az én Európai Unióm (Korona Kiadó)
Hasznos kézikönyv továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz és utazáshoz
A könyvet egyaránt szánjuk tanulóknak és szüleiknek, iskoláknak, közoktatási feladatokat ellátó intézményeknek és mindenkinek, aki azt tervezi, hogy az EU tagállamaiban kíván tanulni, dolgozni, vagy egyszerűen érdeklődőként többet szeretne tudni… Ez a mű nélkülözhetetlen segítséget ad az életre való felkészüléshez.
Szerző: Földeák Iván

2300 Ft
:
Az EU versenyjogának szemléltető összefoglalása (HVG-ORAC)
E „kézikönyv” mögött azon elgondolás húzódik meg, hogy a vállalati jogtanácsosokat, megfelelőségi szakértőket, tanácsadókat, ügyvédeket, az uniós vagy a nemzeti közigazgatások hivatalnokait valamint a tanulókat segítse egy, az EU versenyjog „magját” átfogóan bemutató, 75 elemből álló ábragyűjtemény, amelyhez rövid kísérőszöveg is társul. Ezen elképzelés a szerzők gyakorló jogászként, valamint egyetemi oktatóként szerzett szakmai tapasztalatai alapján alakult ki.
Szerzők: Christa Tobler, Jacques Beglinger, Wessel Geursen

6000 Ft

Internetes ár:
5700 Ft
:
Az európai alkotmányos szerződés születése (HVG-ORAC Kiadó)
Az Európai Unió Alkotmányos Szerződésének 2004. október 29-i ünnepélyes aláírása a szerzőket arra késztette, hogy egy olyan tanulmánykötettel lépjenek a szakmai és szélesebb olvasóközönség elé, amely az európai alkotmányozás során közzétett elemzéseik válogatását tartalmazza és néhány forrás jellegű dokumentum bemutatása révén kézikönyvként szolgálhat.

5985 Ft

Internetes ár:
5685 Ft
:
Az európai integráció gazdaságtana (Aula Kiadó)
Az integrációelméletek az integrációs folyamatok öt fontosabb dimenziójára koncentrálnak: az integráció tartalma; az integráció alapformái és intézményei; az integrációs politikák; az integráció előnyei és hátrányai); valamint az integrációérettség.
Szerző: Palánkai Tibor

6250 Ft
:
Az európai integráció gazdaságtana (Aula Kiadó)
Az integrációelméletek az integrációs folyamatok öt fontosabb dimenziójára koncentrálnak: az integráció tartalma; az integráció alapformái és intézményei; az integrációs politikák; az integráció előnyei és hátrányai); valamint az integrációérettség.
Szerző: Palánkai Tibor

6250 Ft
:
Az Európai Közösség kereskedelmi joga (CompLex Kiadó)
A könyv a kereskedelmi vagy gazdasági jogi joganyag átfogó tárgyalásának kereteként az Európa-jog forrásait, a Közösség intézmény- és külkapcsolatrendszerét, a magyar csatlakozás esélyeit és feltételeit mutatja be, mégpedig a jog, a szakirodalom, a felelős állásfoglalások, a gazdasági és politikai élet reálfolyamatainak legfrissebb jellemzőit figyelembe véve.
Szerkesztő: Király Miklós

4725 Ft
:
Az Európai Közösség magánjoga (Osiris Kiadó)
A kötet az európai közösségi magánjog egyetlen rendszeres és viszonylag teljes körű összefoglalása. Szerkezetileg a mű általános és különös részre tagolódik.

4180 Ft
:
Az Európai Unió adójoga (Osiris Kiadó)
A kötet az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Részletesen bemutatja az adóharmonizáció alapjait, a közösségi adójog forrásait, a közösségi és a nemzeti jog viszonyát.
Őry Tamás (szerk.)

4200 Ft
:
Az Európai Unió alapdokumentumai 2010 (Publikon Kiadó)
Az Európai Unió többéves előkészítés -és több, uniós alkotmány létrehozására irányuló sikertelen kísérlet- után ún. reformszerződés révén 2009. december 1. óta megújult jogi alapokkal rendelkezik. Az európai jogrendet 2010 után ez a jogi keret tartja rendszerben és határozza meg gyakorlatilag minden olyan élethelyzetben, amelynek közös működtetésére az Unió felhatalmazást kapott a tagállamaitól.
Szerk.: Szalayné Sándor Erzsébet

3590 Ft
:
Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata 1-2. (CompLex Kiadó)
A kötet régi hiányt pótol az Európai Unió jogának Magyarországon megjelent irodalmában azzal, hogy mind az Európai Közösségről szóló, mind az Európai Uniót létrehozó Szerződéseket magyarázza.
Szerkesztő: Osztovits András

20 495 Ft
:
Az Európai Unió alkotmánya (HVG-ORAC Kiadó)
A könyv közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen konkrét változásokat jelent az Unió mindennapi működésében az Európai Unió Alkotmányszerződésének hatályba lépése, és ezek hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. A kiadvány átfogó és minden részletre kiterjedő képet nyújt az Alkotmányszerződés és a jelenleg hatályos alapítószerződések közötti legfontosabb különbségekről.

3675 Ft
:
Az Európai Unió elsődleges joga (Magyar Közlöny- és Lapkiadó)
Az Igazságügyi Minisztérium által összeállított tájékoztató kiadvány tartalmazza az Európai Unió alapszerződéseinek egységes szerkezetű, 2004. május 1-jétől hatályos változatát, valamint a kötet nyomdahű anyagát tartalmazó CD-t is.

3660 Ft
:
Az Európai Unió gazdasági joga I. (ELTE Eötvös Kiadó)
Több mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit. A munka minden eddiginél részletesebben elemzi a belső piac működését és az Európai Unió közös kereskedelempolitikáját, végig kiemelt figyelmet szentelve az Európai Unió Bírósága által kialakított joggyakorlat, s különösen a magyar vonatkozású ügyek értékelésének. Könyvünk elsősorban a joghallgatók felkészülésének igényeit tartja szem előtt, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik az integráció gazdasági lényegét megtestesítő szabályozás iránt.
Szerk.: Király Miklós

5000 Ft
:
Az Európai Unió joga - 2010 (CompLex Kiadó)
A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.
Szerk: Várnay Ernő - Papp Mónika

6300 Ft
:
Az Európai Unió joga a gyakorlatban (HVG-ORAC Kiadó)
A Lisszaboni Szerződés változásaival!
A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés, több vonatkozásban, jelentősen megváltoztatta az Európai Unió jogát. A szerző már e változások tükrében kínál gyakorlati bevezetést az uniós jogba, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül.
Szerző: Blutman László

6800 Ft

Internetes ár:
6460 Ft
Szalayné Sándor Erzsébet:
Az Európai Unió közjogi alapjai I.
A könyv az ún. Európajog hatályos anyagába vezeti be az olvasót. Témáiból: az EU és az Európai Közösségek szerveinek összetétele, szerepe; jogalkotás az Európai Közösségekben; az Európai Közösségek jogorvoslati fórumai.

5480 Ft

Internetes ár:
4000 Ft
:
Az Európai Unió közös politikái (Akadémiai Kiadó)
Ez a kötet kizárólag az integráció működése során kialakított közös politikák, együttműködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintű, mértékű uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsősorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák működését.
Szerző: Kengyel Ákos

3160 Ft
:
Az Európai Unió külpolitikája (CompLex Kiadó)
Az Európai Unió a nemzetközi élet egyik kiemelkedő szereplője: nemzetközi szerződéseket köt, diplomáciai képviselőket küld és fogad, mégsem hasonlítható egy államhoz.
Szerző: Balázs Péter

5250 Ft
:
Az Európai Unió munkajoga (Osiris Kiadó)
A monográfia az Európai Unió munkajogáról nyújt teljes körű áttekintést, és ennek vetületében elemzi a hazai munkajog állapotát, valamint az uniós csatlakozásból származó jogharmonizációs feladatokról ad átfogó képet.
Kiss György (szerk.)

4800 Ft
:
Az Európai Unió nemzetközi magánjoga (HVG-ORAC Kiadó)
A kézikönyv a vonatkozó közösségi jogi szabályozás értelmező ismertetésére vállalkozik. A mű feldolgozza az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát, a jogszabályok magyarázó jelentéseit, Zöld Könyveit, valamint a tárgykör szakirodalmát.

5500 Ft

Internetes ár:
5225 Ft
:
Az Európai Unió polgári eljárásjoga (CompLex Kiadó)
A kötet részletesen bemutatja a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés eljárásjogi aspektusait, a hatályos közösségi normákat, feldolgozva az Unió elemzett jogforrásaira vonatkozó háttéranyagokat, magyarázó jelentéseket, jogirodalmat, az egyes rendeletek megalkotását megelőző tanulmányokat (Zöld könyvek) és - ahol van - az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát is.
Szerkesztő: Wopera Zsuzsa

3570 Ft
:
Az Európai Unió szerződéses reformja (HVG-ORAC Kiadó)
Az Unió Lisszabon után
E kötet átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat.
Szerző: Ódor Bálint, Horváth Zoltán

6400 Ft

Internetes ár:
6080 Ft
:
Az Európai Unió társasági jogi normái (JATEPress Kiadó)
Szerző: Papp Tekla

399 Ft
:
Az Európai Unió versenyjoga (CompLex Kiadó)
Az elmúlt években a versenyjog egyre ismertebbé vált Magyarországon, hiszen nemcsak a közösségi jog oktatásának egyik nélkülözhetetlen pillére, hanem hol közvetve, hol közvetlenül a piacgazdaság és végső soron mindennapi életünk szerves része is.
Szerző: Tóth Tihamér

6195 Ft
Burgerné Gimes Anna:
Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága
A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődéséről szól.

5480 Ft

Internetes ár:
4000 Ft
:
Az Európai Unióról szóló szerződés </br>Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
Egy kötet, mely megkönnyíti az uniós jogot tanuló hallgatók és az uniós jogot alkalmazó szakmai közönség munkáját!
Tartalmazza
- az Európai Unió alapvető szerződéseit
- a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatokat
- az Európai Unió Alapjogi Kartáját
- az Európai Tanács a szerződések alkalmazása szempontjából lényeges, a Lisszaboni Szerződés aláírását követően keletkezett dokumentumait.
Kézirat lezárása: 2010. október 15.

2480 Ft

Internetes ár:
1810 Ft
:
Az európai uniós pályázatok készítésének módszertana (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkkiadó)
A kötetben bemutatjuk a pályázatkészítés folyamatát, a pályázat kidolgozását, a pályázatírás lépéseit, a szerződés előkészítésével, a támogatási szerződés megkötésével, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a projektvégrehajtás szakaszának feladataira, a jelentési kötelezettségekre, a pénzügyi elszámolásra.

2961 Ft
:
Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására (Nemzeti Tankönyvkiadó)
E könyv közgazdasági, külgazdasági, külkereskedelmi, környezetvédelmi és geográfus szakemberek, illetőleg jelöltek számára készült. Ezenkívül mindenki forgathatja, aki az Európai Unió előnyeiről és hátrányairól tájékozódni akar.
Szerző: Hubai József

2640 Ft
:
Álomunió - Európai piac állam nélkül (Nyitott Könyvműhely Kiadó)
Mi az európai integráció valódi belső logikája? Mit jelenthet Magyarország számára hosszabb távon az uniós tagság? Milyen mechanizmusokon keresztül, milyen valószínűséggel valósulhat meg a várva várt felzárkózás? Mit kell tennünk ennek érdekében? Mennyiben segíti, és mennyiben gátolja ezt uniós részvételünk? Milyen kapcsolat van a rendszerváltás és az egységes piaci jelenlétünk között?
Szerző: Pogátsa Zoltán

2980 Ft
:
Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris Kiadó)
Az Európai Unió költségvetésére a 2007-2013-as keretekről folytatott vita hívta fel az uniós ügyek iránt érdeklődő közvélemény figyelmét Magyarországon. Valóban ez a vita volt az első olyan kiemelt jelentőségű döntéshozatali folyamat, amelyben Magyarország mint tagállam vehetett részt. Ugyanakkor az uniós költségvetés a hazai szakirodalomban nem kapott a maga jelentőségéhez és multidiszciplináris jellegéhez méltó figyelmet.
Szerző: Iván Gábor

2980 Ft
:
Bírói jogvédelem az Európai Unióban (CompLex Kiadó)
A könyv részletesen ismerteti az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság előtt kezdeményezhető mulasztási és megsemmisítési eljárásokat, részletesen tárgyalja azokat az eseteket, amikor a tagállami bíróság előtt kerül sor a közösségi jogra való hivatkozásra, hangsúlyt fektetve az előzetes döntéshozatali eljárás szabályaira.
Szerző: Gombos Katalin

5040 Ft
Lansky, Gabriel:
Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban (HVG-ORAC Kiadó)
Második, átdolgozott kiadás
Az első kiadás óta történt legjelentősebb fejlemény tíz új ország csatlakozása volt, a második kiadás a tíz új taggal kapcsolatos joganyagot a legaktuálisabb információk alapján, az érintett országokban működő, a külföldiek befektetéseire specializálódott egy-egy neves ügyvédi iroda közreműködésével átdolgozza.

6600 Ft

Internetes ár:
5700 Ft
Chronowski Nóra:
Constitution and  Constitutional Principles in the EU
This volume illustrates the mutual influence of the European Union’s constitutional system on the member states’ constitutional law and examines e.g. what expectations should the constitution for the European Union meet or how can the division of power, the principle of democracy and human rights’ protection be interpreted in the European integration process.

3480 Ft

Internetes ár:
2540 Ft
:
Előzetes vizsgálat - Hatásvizsgálat - IPPC (CompLex Kiadó)
Hazánk EU-s csatlakozása a környezetvédelmi jogi szabályozást is sok területen állította kihívások elé. A könyv a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás mellett bemutatja az IPPC-irányelvet is (IPPC = Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés), amely a nagy ipari környezethasználók környezetterhelésének megelőzését szolgáló egyik legfontosabb uniós jogintézmény.
Szerzők: Fülöp Sándor, Magyar Emőke, Teszár László, Tombácz Endre Szerkesztő(k): Dr. Bándi Gyula

4515 Ft
:
Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó)
Tisztességes eljárás büntetőügyekben – emberjogi – dogmatikai értekezés
A könyv írója, Bárd Károly elsősorban a strasbourgi esetjog alapján elemzi a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhető a magyar joggyakorlatban...

7938 Ft
Kecskés László:
Eu-jog és jogharmonizáció  (HVG-ORAC Kiadó)
Bővített, negyedik kiadás

A szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már három kiadást megért. Középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll, az elemzésben nagy figyelmet kap az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és az uniós jog konzisztenciájának kérdése. A könyv negyedik, bővített kiadásának az oka a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével bekövetkezett jogváltozás feldolgozása. Kézirat lezárása: 2011. szeptember 30.
Szerző: Kecskés László dr.

9800 Ft

Internetes ár:
9310 Ft
:
Európa: az állam- és jogfejlődés irányai (HVG-ORAC Kiadó)
Az ember felfedezte és megalkotta a jogot. Felfedezte a jog által nyújtható stabilitás szerepét és erejét. Az élet eljogiasodásának korszakát éljük...
Szerző: Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal

3900 Ft

Internetes ár:
3705 Ft
:
Európai családjog (HVG-ORAC Kiadó)
A statisztikák szerint az Európai Unióban átlagosan minden ötödik házasság tekinthető nemzetközinek, melyben a házaspárok állampolgársága eltérő, vagy más-más tagállamokban rendelkeznek lakóhellyel, ill. olyan párokról van szó, akik nem abban a tagállamban élnek, melynek állampolgárai...
Szerző: Wopera Zsuzsa

4600 Ft

Internetes ár:
4370 Ft
:
Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog (KRIM Bt.)
Ez a munka az európai és a magyar nemzetközi kollíziós magánjog, vagyis a lényeges nemzetközi elemmel rendelkező polgári, családi és munkajogviszonyokra alkalmazandó (magyar vagy külföldi) jog kiválasztásának az Európai Unióba való belépésünk óta különlegesen fontos és aktuális kérdéseivel foglalkozik.
Szerzői:
Burián László - Czigler Dezső Tamás - Vörös Imre - Kecskés László

6900 Ft
:
Európai integráció és külpolitika (Osiris Kiadó)
A kötet azt a bonyolult nemzetközi folyamatot mutatja be, amelynek során az integráció a kül- és biztonságpolitika változó tartalmú kihívásaival, a nagyhatalmi és tagállami érdekellentétek szövevényével és a külpolitikai koordináció igényével találkozott.
Szerző: Gazdag Ferenc

4280 Ft
:
Európai integrációs alapismeretek (Aula Kiadó)
A könyv elkészítésének kiindulópontja, hogy ne csupán szövegkönyvet kapjon az olvasó, hanem alkalmas legyen bizonyos összefüggések, irányzatok, szakértők, elméletek kikeresésére, követésére is, amolyan "uniós útmutatóként".
Szerk.: Blahó András

7450 Ft
Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea:
Európai kormányformák rendszertana (HVG-Orac Kiadó)
Az európai kormányformák rendszertana című könyv célja az európai demokráciák alkotmányos berendezkedésének államszervezeti, összehasonlító szempontú vizsgálata. A tudományos igényű, ám gyakorlati szakemberek számára is hasznosítható elemzés kiterjed az Európai Unió tagállamaira, a tagjelölt államokra, és néhány Unión kívüli országra is.

6200 Ft

Internetes ár:
5890 Ft
:
Európai közjog és politika (CompLex Kiadó)
A kötet a 2006-os kiadás átdolgozott, kibővített változata, amelyben a téma elismert kutatói az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát vizsgálják.
Szerkesztő: Kende Tamás - Szűcs Tamás

5775 Ft
:
Európai marketing (Akadémiai Kiadó)
David Jobber munkája azon kevés nyugat-európai szakkönyvek egyike, amely a marketingelmélet közérthető feldolgozását ötvözi az európai üzleti gyakorlatban való alkalmazással.

4450 Ft
Laczkóné Tuka Ágnes:
Európai Parlament
A könyv a világtörténelem legsajátosabb nemzetközi parlamentjének kialakulását, történetét és működését mutatja be. Jól hasznosítható a felsőfokú oktatásban, és az integráció iránt érdeklődők számára is eligazodást nyújt.

3980 Ft

Internetes ár:
2905 Ft
Horváth Gyula:
Európai regionális politika
Magyarország európai integrációs csatlakozása felértékeli a regionális politikai ismereteket. Ennek alapvető szak-, tan- és kézikönyve ez a mű. A strukturális, kohéziós és a közösségi kezdeményezési alapokból juttatandó uniós támogatások döntő részére csak regionális programokkal lehet pályázni.
A KÖNYV JELENLEG NEM KAPHATÓ!

4980 Ft

Internetes ár:
3636 Ft
Nádori László, Bátonyi E. Viola:
Európai Unió és a sport
A könyv taglalja a sport helyét, szerepét a csatlakozási folyamatban, ismeretet ad az érdeklődőknek, egyetemi főiskolai hallgatóknak az EU létrejöttének, alakulásának folyamatairól is.

4980 Ft

Internetes ár:
3635 Ft
:
Európai Uniónk színe és fonákja (Publikon Kiadó)
Milyen magyarázatok születtek az európai integráció működéséről? Kiküszöbölhető a demokraciadeficit? Hogyan alakult ki az uniós állampolgárság? Beszélhetünk európai identitásról? Miről szólnak az euro-választások? Milyen utat járt be hazánk és az Unió 2004-ig? Mit tettek a magyar euro-képviselők?
Szerző: Tuka Ágnes

2490 Ft
:
Európai uniós kihívások és magyar válaszok (Osiris Kiadó)
Az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére
A tankönyv célja a magyar EU-csatlakozás makro- és mikrogazdasági hatásainak, hatásmechanizmusának a feltérképezése gyakorlatorientált megközelítésben és következtetésekkel.
Szerző: Losoncz Miklós

3500 Ft
Karoliny Eszter:
Európajog. JOG-ÁSZ Kártyák
A JOG-ÁSZ kártyasorozat célja, hogy a jogász hallgatók részére megkönnyítse a vizsgára történő felkészülést. A kártyák rendszerezett, könnyen átlátható, grafikus formában mutatják be az adott tárgy egyes témaköreinek alapjait, struktúráit.
A KÁRTYACSOMAG ÚJRA KAPHATÓ!

3480 Ft

Internetes ár:
2540 Ft
:
Freedom of Establishment for Companies in the European Union (CompLex Kiadó)
In this book the autors try to summarize the main developments in the field of the freedom of establishment for companies, which topic is very significant for the every day business life.
A kötet szerzői a gazdasági társaságok az Európai Unión belüli letelepedési szabadságának fejlődési irányait foglalják össze angol nyelven.
Szerző: Metzinger Péter, Nemessányi Zoltán, Osztovits András

3150 Ft
:
Handbook on the European Union 4. edition (HVG-ORAC)
Previous editions of the Handbook on the European Union were published in tens of thousands of copies in English, French, Hungarian and Slovak. The European Commission, among others, granted financial assistance to its distribution and translations. It is used as reference volume at several universities and colleges, and is one of the books of first choice for people aspiring to become or already working as officials at EU institutions.
Szerző: Horváth Zoltán dr.

5990 Ft

Internetes ár:
5690 Ft
:
Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában (Bíbor Kiadó)
Az utóbbi évtizedekben mind a jogkereső közönség, mind a jogász szakma egyre erőteljesebben ad hangot azon meggyőződésének, miszerint a polgári perek elhúzódása a hatékony jogérvényesítés legfőbb akadálya. Európa-szerte a polgári peres eljárások futamidejének növekedésével felértékelődnek azok az eljárásjogi intézmények, melyek segítségével a polgári ügyekben eljáró bíróságok képesek eleget tenni a peres felek által joggal igényelt gyors -az időmúlás miatt utóbb már el nem hárítható jogsérelmek bekövetkezését megelőzni képes- döntéshozatal követelményének.
Szerző: Wopera Zsuzsa

3400 Ft
Komanovics Adrienne:
Információszabadság az Európai Unióban
A mű az Európai Unió egyik rendkívüli jelentőségű aspektusára, az Unió működésének átláthatóságára koncentrál, ezen belül pedig a döntéshozatalban résztvevő három intézmény dokumentumaihoz való hozzáférésre.

2980 Ft

Internetes ár:
2175 Ft
Szalayné Sándor Erzsébet, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila:
JSZS: Az Európai Unió joga (2012) 2. átdolgozott kiadás
A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.

A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

KÉZIRAT LEZÁRVA: 2011.október 1.


4980 Ft

Internetes ár:
3635 Ft
:
Kézikönyv az Európai Unióról (HVG-ORAC)
A Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hét kiadása sok tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyag számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézményekben dolgozó tisztviselők és az oda pályázók körében is.
Szerző: Horváth Zoltán dr.

4990 Ft
:
Kohézió és finanszírozás (Akadémiai Kiadó)
A könyv többek között elemzi az Európai Unió egészének fejlődését is befolyásoló regionális politika és az uniós közös költségvetés problémáit, változási irányait.
Szerző: Kengyel Ákos

4450 Ft
:
Légiközlekedési jog az Európai Unióban (HVG-ORAC Kiadó)
A könyv témáját az Európai Unió légiközlekedési joga létrejöttének és működésének legfontosabb kérdéskörei alkotják.

4950 Ft

Internetes ár:
4700 Ft
Dezső Márta, Vincze Attila:
Magyar alkotmányosság az európai integrációban (HVG-ORAC Kiadó)
A könyv célja, hogy Magyarország európai integrációs szervezethez történt csatlakozásának közjogi, alkotmányjogi problémáit tárgyalja. Ennek során figyelmet kapnak a magyar alkotmányos berendezkedés sajátosságai, illetve ezek változásai a csatlakozás során.

5500 Ft
:
Magyarország az Európai Unióban (Századvég Kiadó)
- Az aktív Európa-politika kezdetei
A könyv az európaizálás folyamatát az új közép-európai EU-tagok nézőpontjából vizsgálja.
Szerző: Ágh Attila

2625 Ft
:
Manuel Sur L
Kézikönyv az Európai Unióról (7. kiadás) francia nyelven
Le Manuel sur l'Union européenne en est déjà à sa septième édition en hongrois. Des dizaines de milliers d'exemplaires ont été publiés pour aider fonctionnaires, étudiants et citoyens à connaître l'Union européenne. Les éditions précédentes, parues également en langues anglaise, française et slovaque avec le soutien, entre autres, de la Commission européenne, ont connu un succès immédiat dans de nombreux États membres. Depuis sa conception, l'ouvrage a fait son chemin dans les bibliographies de nombreuses universités et écoles supérieures. La version actualisée est éditée en même temps en langues anglaise, française et hongroise.
Szerző: Horváth Zoltán

5800 Ft
Cseresnyés Ferenc:
Migráció az ezredfordulón
A könyv a migráció politikai, demográfiai, szociális és gazdasági dimenzióival, az Európa Unió tagállamainak menedékjogaiban fellelhető különbségekkel foglalkozik.

3980 Ft

Internetes ár:
2905 Ft
Rekettye Gábor, Fojtik János:
Nemzetközi marketing
A könyv röviden, tömören, szakszerűen, ezzel együtt olvasmányosan fogalja össze az olvasó számára az alapvető tudnivalókat a nemzetközi marketing tárgykörében.

A KÖTET ÚJRA KAPHATÓ!

4980 Ft

Internetes ár:
3635 Ft
:
Novissima: Európai közösségi jog (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek)
Szerzők: Dr. Jeney Petra, Dr. Kende Tamás Dr. Lövenberg Viktória
Lektor:Dr. Fazekas Judit
Kézirat lezárva: 2011. március 31.

3500 Ft
:
Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai (Akadémiai Kiadó)
A könyv fókuszában az Oroszország és az Európai Unió között formálódó kapcsolatrendszer gazdasági megközelítésű elemzése áll attól kezdve, hogy Oroszország lépett a megszűnő Szovjetunió helyébe egészen napjainkig.
Szerző: Ludvig Zsuzsa

4450 Ft
:
Parlamenti választások az Európai Unió országaiban (1945-2002) (Osiris Kiadó)
A kötet az Európai Unió tizenöt tagországának második világháború utáni parlamenti választásaival foglalkozik.
Szerző: Fábián György-Kovács László I.

3500 Ft
:
Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban (HVG-ORAC Kiadó)
A strasbourgi ítéletek lényeges, szerkesztett részei megfelelő rendszertani alapon, „tükörképként” jelennek meg a könyvben a büntetőeljárási törvény egyes rendelkezései mellett. A kiadvány tehát a magyar büntető eljárásjog szemszögéből magyarázza, értelmezi a Strasbourgi Bíróság ítéleteit, így teszi az Olvasó számára érthetővé, gyakorlativá a sokszor érvényesíthetetlen nemzetközi szabályoknak, holt betűnek tűnő rendelkezéseket.
Szerző: Czine Ágnes, Szabó Sándor, Villányi József

5800 Ft

Internetes ár:
5510 Ft
:
Születésnap, vagy halotti tor! – 20 évesek az önkormányzatok (Publikon Kiadó)
A tanulmánykötet az önkormányzatiság és helyi társadalom viszonyrendszerét járja körül különböző témakörökben: Európai Unió; Önkormányzati szintek, szervezetek; Önkormányzati feladatok, pénzügyek; Helyi politika, helyi társadalom.
Szerző: Kákai László

3590 Ft
:
The Union after Lisbon (HVG-ORAC)
This book provides a comprehensive and digestible overview of the Lisbon Treaty’s impact on the functioning of the European Union, its Member States, and citizens. It is based on a comparative structure, first presenting how the EU functioned before Lisbon and then describing the post-Lisbon situation. It sheds light on how the reform of the institutional framework and that of the decision making process are fundamentally interrelated with the lobbying powers of individual Member States and with their capacity to shape the Union’s policies. The approach and language used allows both specialists and the wider public to understand the framework introduced by the new treaty in all policy areas. The authors themselves, as parliamentary and governmental officials, participated in the years long process of reflection and negotiations leading to the drafting of the Lisbon Treaty. As a result, the theoretical issues pertaining to the Treaty are brought to life by references to practical experiences obtained during long meetings and hard debates.
Szerzők: Horváth Zoltán dr., Ódor Bálint

6400 Ft

Internetes ár:
6080 Ft
:
Valahogy Európába (Typotex Kiadó)
Ez a könyv nem szól Eu­ró­pa mel­lett, és nem szól el­le­ne sem. Csak annyit mond: Eu­ró­pa örö­kös át­ke­lés­re ítél­te­tett – la­kó­i­val együtt.
Szerző: Middelaar, Luuk Van

5900 Ft
Budapest, Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Pécs, Dialóg Kaptár Könyvesbolt - HVG ORAC Referenciabolt
Pécs 7622, Universitas u. 2. (a Tudásközpont épületében)
TALÁLKOZZUNK A FACEBOOK-ON IS!
Dialóg Campus Kiadó

Reklámozd a saját oldaladat is
A kosár jelenleg üres

LEGÚJABB KÖNYVEINK
Kast, Verena
A léleknek idő kell

Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)
Kast, Verena
Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)

Balogh Ágnes
JSZS: Büntetőjog II. Különös rész. Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Megjelent!
Balogh Ágnes
Megjelent!

Török Melinda
Furfangos kísérletek - Ügyes kezek
Török Melinda

Fischer Ferenc
A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz

Megjelent!
Fischer Ferenc
Megjelent!

Albert Biesinger
Gyermekeink és a hit
Albert Biesinger
A DIALÓG LIFE újabb kötete jelent meg!

Tóth Mihály (szerk.)
Híres magyar perbeszédek

Újra kapható!
Tóth Mihály (szerk.)
Újra kapható!

Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
A büntető eljárásjog elmélete

Újra kapható!
Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
Újra kapható!

Makszin Imre
A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelent!
Makszin Imre
Megjelent!

Ganczer Mónika
Állampolgárság és államutódlás

Megjelent!
Ganczer Mónika
Megjelent!

Papp-Váry Árpád
A márkanév ereje – Szempontok a sikeres brandépítéshez

Megjelent!
Papp-Váry Árpád
Megjelent!

Világi Ildikó, Tarnawa István
Neurokémia

Megjelent!
Világi Ildikó, Tarnawa István
Megjelent!