Dialóg Campus Kiadó
Dialóg Eötvös Könyvesbolt
A Kiadóról | Szakvizsgázóknak | Sajtó/Média számára | Hírlevél | Könyves Extra | Rendezvényeink | VásárlásKereskedőknekSzerzőknekKapcsolatDóm Kiadó
 
Keresés
Google

Dialóg Campus Kiadó WWW
  Regisztráció» / Belépés»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dóm Médiaszerviz szolgáltatásai könyvtáraknak, e-könyvszolgáltatóknak a szerzői jogi jogkezelés területén. A részletekért kattintson.
Vásárlóink kérésére tájékoztatást adunk az utánvételes csomagok postaköltségéről.
Az interneten megrendelt csomagok kiküldéséről ügyfeleink a Magyar Posta Logisztikai Központjától sms-ben vagy e-mailben értesítést kapnak, attól függően, hogy melyik elérhetőség áll rendelkezésünkre. Az értesítés nem a kézbesítés pontos időpontjára vonatkozik, hanem arra, hogy várhatóan 1-2 munkanapon belül csomag érkezik az Ön részére, számítson rá, hogy kézbesíteni fogják. Az új szolgáltatás költségeit mi viseljük, reméljük ezzel is növelve vevőink elégedettségét.
Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy az általános üzleti feltételeink szerint, amennyiben a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni könyvesboltjainkban, akkor a kedvezmény mértéke 20%! (A kedvezmény a Dialóg Campus Kiadó legtöbb könyvére érvényes, de ettől egyes esetekben eltérés lehet - a részleteket ld. a konkrét könyveknél.)
Kedves Megrendelőink!
Az Önök által megrendelt csomagok háznál történő kézbesítése során, - amennyiben első alkalommal az nem sikerült – a második kézbesítés előtt a Magyar Posta munkatársai telefonon egyeztetnek a címzettel a küldemény átvételének időpontjáról, hozzájárulva ezáltal a csomagok mielőbbi, sikeres célba juttatásához.
KEZDŐOLDAL > KÖZGAZDASÁGTAN, MARKETING, MENEDZSMENT > KÖZGAZDASÁGTAN

GAZDASÁGTÖRTÉNET    KÖZGAZDASÁGTAN    MARKETING    MENEDZSMENT

A vállalati kockázatkezelés kézikönyve
5480 Ft
Internetes ár: 4000 Ft
db a kosárba
Farkas Szilveszter művei  |  Szabó József művei ez még nincs a kosárban 
Farkas Szilveszter, Szabó József:
A vállalati kockázatkezelés kézikönyveAz üzlet és a kockázat együtt járnak, egymástól elválaszthatatlanok. A kockázatok kezelése ezért a vállalkozási eredmény és a versenyképesség javításának egyik fontos eszközévé vált. A könyv tárgyalja a kockázatokkal összefüggő fontosabb elméleti kérdéseket, az alapvető stratégiai és taktikai megoldásokat, ismerteti a fontosabb szakterületek speciális problémáit, a pénzügyi eszközöket, a módszertant, és a függelékben szerepel a szükséges matematikai apparátus áttekintése. Minden vállalati vezető tanulmányozhatja belőle e témakör elvi és gyakorlati kérdéseit, így döntéseikben és intézkedéseikben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a kockázati megfontolások. Hasznos kézikönyv ez a kockázatkezelési, biztosítási szakemberek, valamint a közgazdasági, üzleti és pénzügyi intézményekben, iskolákban dolgozó munkatársak, oktatók és hallgatók számára is.

  Ár: 5480 Ft   Internetes ár: 4000 Ft
  Megjelenés: 2013.
  Méret: B/5
  Terjedelem: 254 o.
  Kötés: papírkötés
  ISBN: 978-963-7296-31-4
  Tartalom: Bevezetés 13
1. A kockázat és a kockázatkezelés elmélete 15
1.1. Kockázat és biztosítás a közgazdaságtanban 15
1.2. Kockázat az üzleti irodalomban 20
A kockázat és a vállalati életciklusok 22
1.3. Kockázati tipológia 24
1.4. A kockázat mértéke 25
1.5. Stratégiai elemek 27
1.6. Kockázatkezelési stratégiák 29
A kockázatkerülés 30
A kockázatok csökkentése 30
Kockázatmegosztás, kockázatáthárítás, kockázatáthelyezés 32
Formális kockázatkezelési stratégia 32
2. A kockázatkezelés gyakorlata 35
2.1. A kockázatok meghatározása 35
2.2. A kockázatkezelés szakmai területei és eszközei 41
Vagyonvédelem 41
Vagyongazdálkodás jellegű kockázatkezelés eszközei 42
A vagyonvédelem eszközei 44
Személyvédelem 46
Információvédelem 49
Környezetvédelem 51
Munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság 53
Informatikai rendszerek védelme 54
Üzlet, szerződések 55
3. A kockázatkezelés módszertana 57
3.1. Holisztikus kockázatelemzés 57
A Simons-féle kockázatkalkulátor 57
3.2. Elemzési technikák 60
Statisztikai adatok felhasználása 60
A kockázatelemzésben használt elméleti eloszlásokról 61
Korrelációanalízis, regressziószámítás és idősoros elemzések 65
FTA-analízis (hiba-fa elemzés, fault tree analysis) 66
Blokkdiagram 66
Más, logikai úton elvégezhető elemzések 66
Hibamód és hatáselemzés (Failure mode and effect analysis) 66
A kockázatelemzés további eszközei 66
Kérdőívek 67
Vállalati jelentések, nyilvántartások tanulmányozása 67
Pénzügyi-gazdasági iratok és jelentések elemzése 68
Belső statisztikai elemzések 68
Helyszíni vizsgálatok lefolytatása 69
Folyamatábrák 69
A vállalati kockázati portfolió elemzése 71
4. Kockázatfinanszírozás 75
4.1. Kockázatfinanszírozásról általában 75
A kockázatkezelési ráfordítások hatásainak ábrázolása 75
Azonos hatású intézkedések elemzése 76
Különféle intézkedések összehasonlítása 78
Arányosság a különféle kockázatok kezelésénél 79
A kockázatkezelés pénzügyi forrásai 80
Általános költség 80
Tartalékok 80
Külső források 80
4.2. A biztosítási transzfer 81
Életbiztosítások 81
Az életbiztosítások csoportosítása 82
Balesetbiztosítás 84
Betegségbiztosítás 85
Elemi károk elleni biztosítások 85
Elemi károk kiegészítő kockázatai 87
Szállítmánybiztosítás 88
Gépjármű-biztosítás 88
Technikai biztosítás 89
4.3. Az alternatív kockázatáthelyezés és kockázatfinanszírozás rendszere 92
Az ART integrációs szerepe 96
Az ART legfontosabb formái 97
Prospective Excess of Loss Covers 102
4.4. Kockázatfinanszírozás és tőkefinanszírozás kapcsolata 110
A vállalati tőkeszerkezet 111
A vállalati tőkeszükséglet finanszírozása 114
A finanszírozás és kockázatkezelés modelljei 116
4.5. Az integrált kockázatkalkulátor 133
5. Kockázati menedzsment 139
5.1. A kockázati menedzsment folyamata 139
Veszélyforrások meghatározása és elemzése 140
Intézkedési lehetőségek vizsgálata 140
A legjobb módszerek kiválasztása 141
A kiválasztott kockázatkezelési módszerek végrehajtása 141
Monitoring 142
5.2. A kockázatkezelés helye a szervezetben 142
A kockázatkezelés a magyar vállalatoknál 150
5.3. Szervezeti megoldások 153
Kockázatkezelési együttműködés a vállalaton belül 156
5.4. A kockázatkezelés mint szakértői tevékenység 157
1. fázis: A kezdéstől a programelőkészítő döntésig 157
2. fázis: A programelőkészítő döntéstől a program megvalósítását
indító döntésig 157
3. fázis: A stratégiai döntések meghozatala 158
4. fázis: A stratégia elfogadásától a program indításáig 158
A formális kockázatkezelési dokumentáció 158
A dokumentáció kezelése 159
A helyesbítés és módosítás szabályai 159
A felülvizsgálatok rendszere 159
5.5. A vállalati kockázatok külső megítélése 159
Jogszabályok és intézmények 159
A vállalat kockázatai a befektetők szempontjából 161
A hitelezők kockázatelemzése 162
Öntevékeny szervezetek 162
5.6. Kockázati menedzsment a közszolgálatban 162
6. Kockázat és társadalom 167
6.1. A kockázattársadalom 167
6.2. Vállalatok a kockázattársadalomban 172
6.3. A vállalati kockázatkezelés és a szabályozás 175
Felhasznált irodalom 183


Függelék
F.1. A kockázatkezelés módszertani háttere 187
Útmutató a módszertani függelék használatához 187
A káradatok elemzésének alapvető statisztikai módszerei,
az empirikus eloszlások vizsgálata 187
A rendelkezésre álló adathalmaz 187
Gyakorisági sorok és hisztogramok 188
Középértékek 190
A szóródás mérőszámai 190
A valószínűségszámítás alapfogalmai és az elméleti eloszlások 191
Halmazok és véletlen események 191
A valószínűség fogalma 193
A valószínűségi változó 194
Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény 195
A tapasztalati és az elméleti eloszlások 198
Valószínűségi változók néhány fontos jellemzője 199
Kárszám-eloszlások 201
A károk közötti időtartamok eloszlása 206
Kárnagyság-eloszlások 208
Az aggregált kárösszeg eloszlása 214
Becslés és hipotézisvizsgálat a kockázatkezelésben 217
Pontbecslések 217
Intervallumbecslések 219
A bayesi megbízhatósági becslés 221
Az eloszlások paramétereire vonatkozó feltevések ellenőrzése 223
Az eloszlások típusára vonatkozó feltevések ellenőrzése 224
Korreláció- és regressziószámítás 226
Idősorok elemzése 229
F.2. A kockázatkezelést támogató szoftverek 235
F.3. Kockázatelemzési technikák 237
Hiba-fa elemzés 237
Blokkdiagram 242
Hibamód és hatáselemzés 245
F.4. Ellenőrző lista 247
Dologi vagyonelemek 247
Birtokolt ingatlanok és építmények 247
Bérelt ingatlanok 247
Az ingatlanokkal összefüggő berendezések 247
Vállalati vagyonelemek 248
Raktározás 248
Bútorok és berendezési tárgyak 248
Szerszámok, minták, tervek és eszközök 248
Mások tulajdonában lévő vagyonelemek 248
Mások által használt vagyonelemek 248
Készpénz 248
Csekkek, utalványok 248
Bankszámlák 249
Értékpapírok kezelése 249
Értékcikkek, különösen értékes termékek vagy egyéb vagyontárgyak 249
Értékes dokumentumok, feljegyzések 249
Működés, üzemeltetés 249
Termelés: főbb termékek és szolgáltatások 249
Alkalmazottaknak nyújtott szolgáltatások 250
Közönség számára megnyitott szolgáltatások 250
Termelőeszközök, gépek, berendezések 250
Járművek 250
Szállítás (éves szállítás értéke, szezonális változások) 250
Export és import 251
Alkalmazottak saját székhelyen vagy telephelyeken 251
Alkalmazottak más munkahelyeken 251
Gépkocsivezetők és utazó személyzet 251
Megbízottak 251
Kulcsfontosságú személyek 252
Információk 252
Felhasznált irodalom 253
Budapest, Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Pécs, Dialóg Kaptár Könyvesbolt - HVG ORAC Referenciabolt
Pécs 7622, Universitas u. 2. (a Tudásközpont épületében)
TALÁLKOZZUNK A FACEBOOK-ON IS!
Dialóg Campus Kiadó

Reklámozd a saját oldaladat is
A kosár jelenleg üres

LEGÚJABB KÖNYVEINK
Kast, Verena
A léleknek idő kell

Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)
Kast, Verena
Megjelenik a 85. Ünnepi Könyvhétre (2014. június 12.)

Balogh Ágnes
JSZS: Büntetőjog II. Különös rész. Harmadik, jelentősen átdolgozott kiadás

Megjelent!
Balogh Ágnes
Megjelent!

Török Melinda
Furfangos kísérletek - Ügyes kezek
Török Melinda

Fischer Ferenc
A kétpólusú világ 1945-1989. Tankönyv és atlasz

Megjelent!
Fischer Ferenc
Megjelent!

Albert Biesinger
Gyermekeink és a hit
Albert Biesinger
A DIALÓG LIFE újabb kötete jelent meg!

Tóth Mihály (szerk.)
Híres magyar perbeszédek

Újra kapható!
Tóth Mihály (szerk.)
Újra kapható!

Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
A büntető eljárásjog elmélete

Újra kapható!
Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián
Újra kapható!

Makszin Imre
A testnevelés elmélete és módszertana (3., javított és bővített kiadás)

Megjelent!
Makszin Imre
Megjelent!

Ganczer Mónika
Állampolgárság és államutódlás

Megjelent!
Ganczer Mónika
Megjelent!

Papp-Váry Árpád
A márkanév ereje – Szempontok a sikeres brandépítéshez

Megjelent!
Papp-Váry Árpád
Megjelent!

Világi Ildikó, Tarnawa István
Neurokémia

Megjelent!
Világi Ildikó, Tarnawa István
Megjelent!